ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมอนาคตในกรุงปารีส ปี 2050

vincentcallebaut1

ตามงานสถาปัตยกรรม Vincent Callebaut กรุงปารีสในปี 2050 ดูเหมือนสิ่งก่อสร้างจะต่างออกไปจากทุกวันนี้มาก สถาปนิกผู้ออกแบบได้เผยถึงแผนการเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างอนาคตในคอนเซ็ป Smart City. เขาดีไซน์มหานครกรุงปารีสให้เป็นเมืองรักษ์โลกอันเต็มไปด้วยต้นไม้

ตึกราบ้านช่องส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ไม่มาจะเป็นตึกเถาวัลย์ ตึกภูเขา และอื่นๆ ที่นอกจากจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วยังรักษ์พลังงานอีกด้วย

การขนส่งที่นี้ปราศจากมลพิษทั้งปวง เมืองถูกออกแบบให้คนสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ อีกทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มาจากแผงโซล่าเซลล์จำนวนมากที่ติดไว้รอบๆทุกตึก

vincentcallebaut2

vincentcallebaut3

vincentcallebaut4

vincentcallebaut5

vincentcallebaut6

vincentcallebaut7

vincentcallebaut8

vincentcallebaut9

vincentcallebaut10

vincentcallebaut11

 

ที่มา mymodernmet

Comments

comments

(Visited 1,300 times, 1 visits today)

Author: deemagz

Share This Post On