20 ต้นคริสมาสต์สวยๆ ตอนรับฤดูหนาว

นี้ก็หน้าหนาวและอีกไม่กี่วันก็จะวันคริสมาสต์แล้ว พาไปชมบรรยากาศวันศริสมาสต์ตามประเทศต่างๆจากทวีตเตอร์ จะสวยแค่ไหนจะงามแค่ไหนต้องไปดู

มาสีแดงฉานทีเดียว

Author: deemagz

Share This Post On