7 ภาพของความแตกต่างระหว่าง Boss กับ Leader

 

boss and leader1

Boss ผู้ชี้นิ้วสั่ง   Leader ผู้นำทีม

 

 

boss and leader22

Boss สุขสบายบนหอคอยงาช้าง    Leader คอยช่วยเหลือเพื่อนพ้อง


boss and leader3

Leader จะมีเพื่อนพ้องเพื่อนร่วมงานติดตาม หรือทำงานตามหน้าที่อยู่เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องสั่งอะไรเลย

 

 

boss and leader4

Leader เป็นคนที่มีความโดดเด่นกว่าคนอื่น

 

 

boss and leader5

boss and leader7

boss and leader6

สุดท้าย Leader สามารถคือคนที่สามารถรวมจิตใจของทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียว

Comments

comments

(Visited 1,799 times, 1 visits today)

Author: deemagz

Share This Post On